Activitate suspendată pentru nerespectarea legii

În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punct de lucru pe strada Brăilei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, au constatat că aceasta desfășura activități de bar și alimentație publică fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege. Societate a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform OG 99/2000, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea activității.

Încălcarea legii atrage după sine sancțiuni

În urma unui control efectuat la o societate comercială cu punct de lucru pe strada Incubatorului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat că se desfășoară activitate comercială fără respectarea condițiilor stabilite de Autoritatea Administrației Publice Locale, motiv pentru care s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 1.000 lei.

Construcțiile ilegale în atenția polițiștilor locali

În urma unui control efectuat la un imobil de pe strada Ștefan cel Mare, polițiștii locali au constatat că au fost executate lucrări de construcții, iar proprietarul nu a prezentat procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor și a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, actualizată.