1. LEGEA 155/2010 Poliţiei locale cu modificările şi completările ulterioare;
  2. LEGEA 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, rep.(2) cu modificările şi completările ulterioare;
  3. LEGEA nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, modificările şi completările ulterioare;
  4. H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  5. H.C.L. 260, Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galaţi.