Servicii Operative - Poliția Locală Galați

Ordine Publică

menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică a instituției

Control Activități Comerciale

acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale

Siguranță Rutieră

asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență

Intervenție Rapidă

acordă sprijin polițiștilor locali și participă la asigurarea ordinii și liniștii publice în cooperare cu alte organe abilitate la nivel local;

Protecția Mediului

acționează pentru respectarea prevederilor legale privind protecția mediului și gospodărirea municipiului Galați

Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal

efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare