Servicii Operative - Poliția Locală Galați

Ordine Publică

menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică a instituției

Control Activități Comerciale

acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale

Siguranță Rutieră

asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență

Protecția Mediului

acționează pentru respectarea prevederilor legale privind protecția mediului și gospodărirea municipiului Galați

Evidența Persoanelor

cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor conform competențelor

Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal

efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare

Ultimele știri