Buletin de presă

– Bilanț semestrul I –

 

Peste 13.000 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 4,4 milioane de lei, au aplicat polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați, în primul semestru al anului 2019. Totodată, în primele şase luni ale anului 2019, au fost constatate un număr de 165 fapte cu caracter penal, și a fost confiscată marfă în valoare de peste 24.000 lei. Referitor la perioada analizată, la Poliţia Locală Galaţi au fost înregistrate în jur de 1.000 de petiţii.

Pe componenta de Ordine Publică, polițiștii celor 5 Secții de Poliție Locală, au aplicat în cele şase luni de activitate, un număr de 9.275 sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora fiind de peste 2,5 milioane lei.

Cele mai multe amenzi aplicate de polițiștii locali de la ordine publică au fost pentru încălcarea următoarelor acte normative: Legea 61/ 1991 – 2.558 de amenzi (tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de alcool, etc.); HCL 260/2006 – 4.643 de sancţiuni (curățenia localității, parcări neregulamentare, etc.); Legea 349/2002 – 565 de amenzi, OUG 195/2002 – 618 amenzi, etc.

Pentru perioada analizată, polițiștii locali de la ordine publică, au constatat în flagrant un număr de 86 de fapte cu caracter penal.

În primul semestru al anului 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, au constatat şi aplicat un număr de 2.843 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de puţin peste 800.000 lei, la care se adaugă şi un număr de 4.707 puncte penalizare. Patru fapte cu caracter penal au constatat polițiștii locali din cadrul acestui serviciu, în primele şase luni ale anului.

Referitor la autoturismele abandonate pe domeniul public, de la începutul anului au fost verificate un număr de 202 maşini, s-au aplicat 61 de somații și alte 89 de notificări au fost trimise, iar pentru alte 52 de autoturisme a fost finalizată și înaintată documentația către Primăria Municipiului Galați.

132 de sancţiuni contravenţionale, în sumă de 47.200 lei, au aplicat în primul semestru al anului 2019 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă şi Transport Valori. Pe linia constatării faptelor cu caracter penal, polițiștii locali din cadrul acestui serviciu au înregistrat un număr de 56 de infracțiuni.

Tot referitor la prima jumătate a anului 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale şi Evidenţa Persoanelor, au aplicat un număr de 715 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 440.000 lei. În 177 dintre cazuri, ca măsură complementară, s-a dispus confiscarea mărfii, fiind vorba de produse în valoare de aproximativ 19.000 lei (7.320 ţigarete diferite marci, 256 litri băuturi alcoolice, 858,3 kg produse de origine animală (peşte, carne pasăre, icre, branza, etc.) și/sau nonanimală (legume, fructe, etc.), 228 bucăţi produse nealimentare (cricuri, seturi chei, cuțite, etc.). De asemenea în cazul a doi operatori economici, s-a dispus măsura de suspendare a activităţii.

În primul semestru al anului 2019 au fost întocmite un număr de 2.217 procese verbale în urma stabilirii situației persoanelor pe numele cărora au fost emise invitații de către SPCLEP Galați, persoane care aveau actul de identitate expirat sau care, la împlinirea vârstei de 14 ani, nu au solicitat eliberarea acestuia.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale şi Evidenţa Persoanelor au depistat șapte persoane suspecte de comiterea infractiunii de contrabandă, ocazie cu care au fost predate către IPJ Galaţi, peste 3.900 ţigarete, de diferite mărci.

La rândul lor, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, în primele șase luni ale anului, au constatat un număr de 132 de contravenţii şi au aplicat amenzi în valoare de 395.000 lei. În 15 dintre cazuri s-a luat măsura de sistare a lucrărilor, în alte 124 de situații s-a dispus intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire, iar în şapte cazuri polițiștii locali au luat decizia desființării construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului, proprietatea Municipiului Galaţi, la starea iniţială.

În cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, dar care se încadrează în termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 31 din Legea 50/1991 au fost întocmite un număr de 109 procese verbale de constatare prin care au fost dispuse următoarele măsuri: sistarea lucrărilor – într-un caz; intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire – în 27 de cazuri; desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului proprietatea Municipiului Galați la starea inițială – 16 cazuri.

În primul semestru al anului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, au constatat 12 fapte ce constituie infracţiuni în conformitate cu prevederile art. 24, lit. a şi b din Legea 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la imobile aflate în zonele istorice de referinţă stabilite prin HCL 63/2015, precum şi nerespectarea măsurii complementare de sistare a lucrărilor de construcţii dispusă prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Pentru perioada analizată, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au aplicat un număr de 166 de sancțiuni contravenționale în sumă de peste 125.000 lei. În primele șase luni ale anului, principalele abateri constatate au fost: depozitare/abandonare deșeuri – 60 cazuri, neîncheierea contractelor cu operatorul autorizat – 17 cazuri, ocupare nelegitimă a spațiului verde – 17 situații, tăieri neautorizate de arbori – 8 cazuri. Au mai fost aplicate sancțiuni pentru: lipsa ordinii și curățeniei pe căile publice de acces în șantiere precum și în jurul acestora, staționarea autoturismelor pe spațiul verde, funcționarea unor societăți fără a deține autorizație de mediu, etc.

În 11 cazuri, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au luat măsura desființării unor construcții ridicate pe spațiul verde, iar în alte două cazuri măsura suspendării activității unor operatori economici.

Serviciul Baza de Date, Dispecerat şi Monitorizare Video a înregistrat în primele șase luni ale anului 2019 peste 2.400 de sesizări telefonice, 476 dintre ele vizând tulburarea liniştii publice. Urmează abaterile pe linie de legislaţie rutieră – garaje sau parcări blocate voluntar în număr de 405 şi parcări neregulamentare în număr de 439.

Prin aplicația „City App”, au fost înregistrate un număr de 162 sesizări, din care au fost soluționate 139 iar 23 sunt în curs de soluționare. Baza de date a fost utilizată în peste 10.000 de  cazuri.

„În semestrul I, Poliția Locală Galați a pus un accent deosebit pe activitățile preventive inclusiv în planul popularizării actelor normative locale, deoarece în numeroase situații gălatenii invocă necunoașterea unor prevederi legale, sens în care și sancțiunile cu avertisment au crescut în acestă perioadă cu circa 30%. Cu toate acestea polițiștii locali nu au scăzut fermitatea în aplicarea legii, astfel că în perioada analizată numărul sancțiunilor a crescut cu aproximativ 15%, iar valoarea amenzilor s-a dublat, concluzia generală fiind că în pofida înăspririi cadrului legal, cetățenii continuă să încalce legea chiar dacă amenzile sunt destul de mari.

Pentru perioada urmatoare, vom intensifica activitațile de identificare și luarea măsurilor împotriva persoanelor care tulbură ordinea și linistea publică, vom fi mai prezenți în zona piețelor pentru supravegherea activitații comerciale și nu în ultimul rând vom fi mai activi în ceea ce privește respectarea normelor legale”, a declarat Petrică Hahui, director general Poliția Locală Galați.