PETIȚIE ONLINE

“Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si instituțiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes județean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice” – conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Petiția/reclamaţia/sesizarea se face în nume personal.

Petiția/reclamaţia/sesizarea dumneavoastră se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002).

Pentru a putea fi instrumentate de către polițiștii locali petițiile/reclamaţiile/sesizările trebuie să îndeplinească condiţiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informaţii.

“Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează” – conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.
    Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

    Adresa dumneavoastră de e-mail va fi folosită doar pentru a vă transmite răspuns la petiția/reclamația/sesizarea dumneavoastră. Nu este furnizată unor terţi şi nu este folosită în alte scopuri.

    Conform Regulamentului, trebuie să vă solicităm acordul pentru ca în continuare să putem folosi adresa de e-mail în scopul precizat anterior.