Informare

Informare privind activitatea desfășurată și rezultatele obținute
de Poliția Locală Galați în anul 2017

 

Poliția Locală Galați, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în
subordinea primarului municipiului Galați, își desfășoară activitatea în domeniile ordinii și siguranței
publice, circulației pe drumurile publice, controlului activităților comerciale, protecției mediului,
disciplinei în construcții și afișajului stradal, precum și al evidenței persoanelor, având ca structură
principală de coordonare a activităților și sprijin, dispeceratul și compartimentul de monitorizare video.

Raport analiză