1. LEGEA 155/2010 Poliţiei locale cu modificările şi completările ulterioare;
  2. H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  3. O.U.G. 57/2019 – Codul administrativ.