Buletin de presă
-28 august 2018-

 

Peste 50.000 de lei este valoarea celor 50 de sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii locali de la Serviciul de Protecție a Mediului persoanelor care au gestionat necorespunzător deșeurile din construcții.

Amenzile au fost date pentru încălcarea prevederilor HCL 124/2016 și Legii 211/2011, acte care prevăd sancțiuni pentru persoanele fizice și juridice ce abandonează și depozitează deșeurile din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale (HCL 124/2016). Totodată, conform Legii 211/2011 este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor special amenajate.

Trebuie precizat că „generatorii de deșeuri din construcții sau de la amenajări interioare și exterioare trebuie să încheie contracte pentru transportul acestora cu operatorul licențiat pentru această activitate în municipiul Galați. Este interzisă efectuarea de lucrări de construcții sau de amenajare fără deținerea unui recipient pentru depozitarea molozului pus la dispoziție de operatorul licențiat” (art. 119 din HCL 124/2016).

Tot referitor la activitatea polițiștilor locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, până la această dată oamenii legii au verificat un număr de 1.674 operatori economici, privind încheierea de contracte pentru preluarea deşeurilor municipale. Pentru neregulile constatate au fost aplicate un număr de 52 de sancțiuni contravenționale,  în sumă de peste 35.000 lei.

Reamintim că, Planul de acțiune privind gestionarea deșeurilor municipale produse de către operatorii economici de pe raza municipiului Galați va continua până la finele anului 2018.

În conformitate cu prevederile Legii 101/2006 – constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă.

Potrivit HCL 124/2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare a Municipiului Galaţi”, art. 130 sancționează cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei, nerespectarea prevederilor art. 119 lit. i – „să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia UAT Galaţi i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă.

De asemenea, în urma controalelor efectuate ca urmare a Planului de acțiune privind verificarea centrelor de colectare deșeuri feroase/neferoase, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au controlat 30 de agenți economici și au aplicat un număr de cinci sancțiuni, în sumă de 61.000 lei. Tot aici, în două dintre cazuri s-a dispus suspendarea activității.