Marius DOBREA
Director General

Marius DOBREA

Telefon: (0236) 316 000

Program audiențe:
Luni: 14:00 – 16:00

Telefon pentru sesizări/reclamații: (0236) 955

Coordonează activitățile următoarelor structuri:
– Serviciul Relații Publice, Registratură și Arhivă;
– Serviciul Organizare Misiuni, Control Acces și Control Intern;
– Serviciul Financiar Contabilitate;
– Serviciul Resurse Umane;
– Biroul Juridic și Evidență Contravenții;
– Compartiment Audit Intern.

Petrică HAHUI
Director General Adjunct

Petrică HAHUI

Telefon: (0236) 316 000

Program audiențe:
Marți: 08:00 – 10:00
Joi: 16:00 – 18:00

Coordonează activitățile următoarelor structuri:
– Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal;
– Serviciul De Protecție a Mediului;
– Serviciul Control Activități Comerciale;

Mihai MANOLIU
Director General Adjunct

Mihai MANOLIU

Telefon: (0236) 316 000

Program aduiențe:
Miercuri: 09:00 – 11:00

Coordonează activitățile următoarelor structuri:
– Serviciul Intervenție Rapidă și Transport Valori;
– Serviciul Contracte, Achiziții și Administrativ;
– Serviciul Bază de Date, Dispecerat și Monitorizare Video;
– Compartiment Comunicații și Informatică.