Buletin de presă
-26 octombrie 2018-

 

68 de sancțiuni contravenționale în sumă de 54.900 lei, au aplicat polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, posesorilor de service-uri auto, persoane fizice sau juridice, care desfășoară această activitate fără a respecta prevederile legale. Acțiunea de control s-a derulat pe raza municipiului Galați în interval de o luna.

Operatorii economici în cauză au primit amenzi pentru nerespectarea condițiilor și a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, 49 la număr, în baza HCL 260/2018. Pentru încălcarea prevederilor Legii 12/1990, privind efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, au fost date un număr de 11 sancțiuni contravenționale. Pe perioada controlului în opt dintre cazuri au fost aplicate prevederile O.G 99/2000.

  Alte 38 de amenzi în sumă de aproximativ 24.000 lei, au aplicat polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale persoanelor fizice care prestau diverse servicii către populaţie (service auto, tâmplărie termopan, mobila, etc.), fără respectarea prevederilor legale (fără autorizaţii de funcţionare, acordul autorităţii administraţiei publice locale, etc.). În aceste situații au fost aplicate prevederile Legii 12/1990 și HCL 260/2018, iar cei în cauză au fost sancționați pentru efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege (funcţionau fără nici o autorizaţie) și pentru nerespectarea condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Tot în acest an polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activităţi Comerciale au derulat un plan de măsuri privind identificarea persoanelor fizice sau juridice care deţin parcuri auto în vederea promovării şi/sau comercializării de autovehicule fără a respecta prevederile legale.

În urma acestor acțiuni polițiștii locali au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.500 lei.  Actele normative în baza cărora polițiștii locali au aplicat sancțiuni sunt: Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; HCL nr. 260/2018, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galaţi; HCL nr. 728/2017, privind condiţiile de ocupare a domeniului public în vederea desfăşurării activităţilor comerciale; O.G nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; Legea nr. 252/2003, privind Registrul Unic de Control.