Buletin de presă
-06 noiembrie 2018-

15 sancțiuni contravenționale, în sumă totală de 100.000 lei și suspendarea activității până la intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de mediu, sunt măsurile luate de polițiștii locali din cadrul Serviciul de Protecție a Mediului, în urma verificărilor întreprinse la operatorii economici care au drept obiect de activitate colectarea deșeurilor feroase/neferoase. Până la această data polițiștii locali au controlat un număr de 168 de operatori economici.

Trebuie precizat că în conformitate cu prevederile autorizaţiei de mediu, se interzice achiziţionarea de la persoane fizice/juridice, de elemente/piese/componente metalice/nemetalice (capace de canalizare, indicatoare rutiere, parazăpezi, balustrade, etc), pentru care nu se poate face dovada provenienţei acestora. Totodată agenții economici nu trebuie să pună în pericol resursele de apă, aer, sol, floră și faună; să nu polueze fonic și să nu deranjeze prin mirosuri; să nu modifice/strice peisajul sau mediul în care se află; să dețină autorizație de mediu; să nu amestece deșeurile, efectuând colectarea separată (hârtie, metal, plastic, sticlă); să evite formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare.

În cadrul acțiunile de control polițiștii locali aplică prevederile următoarelor acte normative:

– OUG 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

– HCL 260/2018, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați.

– HCL 124/2016, privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare a Municipiului Galați”

– Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor.

De asemenea, timp de o lună de zile polițiștii locali din cadrul Serviciul de Protecție a Mediului au verificat peste 100 de operatori economici, în cadrul Planului de măsuri privind modul de gestionare a deșeurilor generate de către societățile comerciale, care au ca obiect de activitate „alimentația publică”.

În cadrul acestor acțiuni de control, pentru neîncheierea contractelor privind ridicarea deșeurilor municipale și celor reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal) cu un operator economic autorizat, în conformitate cu prevederile HCL 124/2016 art. 119 lit. i, au fost aplicate un număr de cinci sancțiuni contravenționale, în sumă totală de 3.000 lei.