Buletin de presă

12 martie 2019

În această perioadă la nivelul Poliției Locale Galați, Serviciul Control Activități Comerciale derulează o serie de acțiuni de control privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Pe toată durata activităților de control se va pune accent pe deținerea documentelor prevăzute în HCL 425/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în municipiul Galaţi. Astfel, la cei care desfășoară o astfel de activitate „autorizaţia taxi se va găsi obligatoriu în original la bordul autovehiculului şi este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor taxi şi a următoarelor documente:

– certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă; copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în cazul transportului în regim de taxi, emis de R.A.R.; asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat; asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto; certificatul de atestare profesională a conducătorului auto; copie a contractului de muncă al conducătorului auto în cazul intreprinderilor individuale sau al societăţilor comerciale; copia buletinului de verificare metrologică a aparatului de taxat; copia contractului cu dispeceratul taxi, caz în care taxiul trebuie sa fie dotat, conform prevederilor legale, cu stație radio emisie-recepție în stare de funcţionare; ecusonul de serviciu eliberat de transportator taximetristului cu următoarele date de identificare: fotografia taximetristului, denumirea transportatorului, numele şi prenumele taximetristului, C.N.P., funcția, nr. de înregistrare al contractului de muncă în REVISAL, etc. Realizarea acestuia cade în sarcina transportatorului; foaie de parcurs pentru toţi transportatorii autorizaţi.”

Pentru lipsa documentelor menționate mai sus sancțiunile sunt cuprinse între 200 – 1.000 lei, conform HCL 260/2018.

Tot referitor la controalele privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, polițiștii locali vor mai avea în vedere: identificarea persoanelor fizice ce desfășoară activitatea de taxi fără autorizații (”pirații”), autorizațiile privind posibilitatea comunicării publice, în scop ambiental, a compozițiilor muzicale în vehicule, dar și depistarea persoanelor care încalcă prevederile Legii 349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Pentru toate neregulile constatate vor fi aplicate sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile legale.