Buletin de presă

Bilanț trimestrul I

 

Peste 7.100 de sancțiuni contravenționale în sumă de aproximativ 2.200.000 lei, au aplicat în primul trimestru al anului 2019 polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați pentru fapte care contravin legislației în vigoare. Tot în cele trei luni de activitate au fost constatate și 95 de fapte cu caracter penal.

 

În primele luni ale anului 2019, activitatea Poliţiei Locale Galaţi s-a desfăşurat în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea unui climat de ordine şi securitate publică în rândul populaţiei, în vederea respectării normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal, disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor în construcţii și de protecţie a mediului, precum şi asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice de pe raza teritorială de competenţă.

În primele trei luni ale anului 2019, pe componenta de Ordine Publică, polițiștii din cadrul celor 5 Secții de Poliție Locală, au aplicat un număr de 4.963 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depățind suma de de 1.400.000 lei. Tot în primul trimestru au fost constatate în flagrant un număr de 43 fapte cu caracter penal.

Pentru această perioadă, cele mai multe amenzi au fost date în baza HCL 260/2018 – (2.616). Polițiștii celor 5 Secții de Poliție Locală au mai aplicat sancțiuni la: Legea 61/1991 (1.088), Legea 349/2002 (400), OUG 195/2002 (774), etc. Practic, polițiștii locali de la ordine publică au aplicat sancțiuni contravenționale pentru murdărirea domeniului public, distrugerea spaţiilor verzi, distrugerea/degradarea mobilierului urban, încălcarea normelor legale privind staţionarea voluntară a autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone, respectiv mai mult de 9 locuri pe scaune, tulburarea ordinii şi liniştii publice, consum de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele special amenajate, dar și fumat în locuri publice, comerț neautorizat, etc.

În primele trei luni ale anului 2019, cu ocazia activităților desfășurate pe raza municipiului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori au constatat un număr de 60 de contravenții iar valoarea amenzilor s-a ridicat la peste 22.000 lei. De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciul Intervenție Rapidă și Transport Valori au constatat un număr de 30 de infracțiuni. În această perioadă au fost identificate 100 de grupuri de contravenienți, fiind legitimate un număr de 897 persoane.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, în primele trei luni ale anului 2019, au constatat şi aplicat 1.813 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 514.000 lei. Pentru primul trimestru al anului, ponderea contravenţiilor constatate şi aplicate de polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră o reprezintă cele la regimul circulaţiei pe drumurile publice, respectiv OUG nr. 195/2002 (1.553 sancțiuni).

În perioada analizată polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au constatat în flagrant patru fapte cu caracter penal.

În perioada ianuarie – martie 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, au constatat un număr de 68 de contravenţii şi au aplicat amenzi în sumă totală de 127.000 lei. Conform legislației în vigoare, au fost dispuse și următoarele măsuri complementare: sistarea lucrărilor – în 9 cazuri; intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire – în 61 cazuri; desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului proprietatea municipiului Galaţi la starea iniţială – în 6 cazuri.

Tot în primul trimestru al anului 2019 au fost constatate zece fapte ce constituie infracţiuni în conformitate cu prevederile din Legea 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de construcţii fără autorizaţie sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la imobile aflate în zonele istorice de referinţă stabilite prin HCL 63/2015, precum şi nerespectarea măsurii complementare de sistare a lucrărilor de construcţii dispusă prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au aplicat, în primele trei luni ale anului, un număr de 68 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind de 40.000 lei. În acest interval de timp au fost date amenzi pentru: depozitare/abandonare deşeuri – 28; neîncheierea contractului de salubrizare cu operatorul autorizat – 14; tăieri neautorizate de arbori – 6; menținerea ordini și curățeniei pe căile publice de acces în șantiere precum și în jurul acestora – 3; asigurarea curățeniei exterioare( pneuri și șenile) a autovehiculelor sau vehiculelor, la ieșirea din șantiere, stații de betoane, etc. – 2; etc.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat un număr total de 184 contravenţii în valoare totală 43.740 lei. Cele mai multe sancțiuni contravenționale, au fost aplicate în baza Legii 12/1990 – (98 amenzi). În toate aceste cazuri s-a dispus măsura complementară de ridicare a mărfii, în vederea confiscării. Este vorba despre 5.566 de țigarete, 228 litri de alcool, 490 de kg de produse de origine animală și alte 228 produse nealimentare.

Au fost depistate și șapte persoane suspecte de comiterea infracțiunii de contrabandă cu țigări și nerespectarea legislației privind deținerea și comercializarea materialelor pirotehnice.

Tot în perioada ianuarie – martie 2019, au fost întocmite un număr de 1.234 procese verbale în urma stabilirii situației persoanelor pe numele cărora au fost emise invitații de către S.P.C.L.E.P. Galați, persoane care aveau actul de identitate expirat sau care la împlinirea vârstei de 14 ani nu au solicitat eliberarea acestuia.

Serviciul Bază De Date, Dispecerat şi Monitorizare Video a înregistrat 1.088 sesizări telefonice, 126 dintre ele vizând tulburarea liniştii publice. Urmează abaterile pe linie de legislaţie rutieră – garaje sau parcări blocate voluntar în număr de 193 şi parcări neregulamentare în număr de 239. Baza de date a fost utilizată în 5.889 cazuri, 4.338 pentru verificări persoane şi 1.551verificări autoturisme. Prin aplicația “City App” dispeceratul Poliției Locale a fost sesizat într-un număr de 60 cazuri, din care au fost soluționate 38 iar 22 sunt în curs de soluționare.

“Personalul Poliției Locale Galați și-a atins obiectivele și prioritățile în primul trimestrul al anul 2019, atât în domeniile ordine publică și siguranță rutieră, cât și în domeniile de specialitate și anume disciplina în construcții, protecția mediului și controlul activităților comerciale.

Totodată, am reușit să prevenim anumite fapte stradale și contravenționale care intră în competența Poliției Locale, în domeniul rutier am menținut o stare de normalitate în zonele pe care ni le-am propus să le monitorizăm, respectiv zona Piața 30 Decembrie, Colegiul Național “Costache Negri”, Palatul de Justiție, strada Domnească și strada Brăilei.

Precizez că în perioada analizată, a crescut numărul sancțiunilor contravenționale cu circa 10%, precum și cuantumul amenzilor cu peste 50%. De asemenea a crescut și numărul infracțiunilor constatate în flagrant cu 25%, cele mai frecvente fiind furturile, portul de cuțit și posesia/consumul de substanțe interzise.

Pentru următorul interval de timp ne-am propus ca priorități să asigurăm ordinea publică cu prilejul Sărbătorilor Pascale, în special în zona lăcașelor de cult și a cimitirelor, să menținem siguranța rutieră conform competențelor îndeosebi în domeniul parcărilor neregulamentare și nu în ultimul rând să sprijinim organele primăriei în toate activitățile ce țin de salubrizarea și curățenia orașului, asfaltări, amenajări de spații civice, zone de agrement, toate în vederea creării unei normalități pentru comunitatea gălățeană”, a declarat Petrică Hahui – director general, Poliția Locală Galați.