Buletin de presă
-bilanț-

 

Aproximativ 20.000 de sancţiuni contravenţionale în valoare de circa 6,3 milioane de lei, au aplicat polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați, în primele nouă luni ale anului 2019. Tot în perioada menționată au fost constatate un număr de 252 fapte cu caracter penal. Referitor la perioada analizată, la Poliţia Locală Galaţi au fost înregistrate în jur de 2.000 de petiţii.

Pe componenta de Ordine Publică, polițiștii celor 5 Secții de Poliție Locală, au aplicat în cele nouă luni de activitate, un număr de 13.955 sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora fiind de aproximativ 3,6 milioane lei.

În perioana analizată, cele mai multe amenzi aplicate de polițiștii locali de la ordine publică au fost pentru încălcarea următoarelor acte normative: HCL 260/2006 – 6.441 sancţiuni, Legea 61/ 1991 – 4.761 amenzi, OUG 195/2002 – 1.849 contravenții, Legea 349/2002 – 719 amenzi, etc.

În primele nouă luni ale anului 2019, polițiștii locali de la ordine publică, au constatat în flagrant un număr de 122 de fapte cu caracter penal.

Refetitor la activitatea Serviciului Siguranță Rutieră, în primele noua luni, polițiștii locali au constatat şi aplicat un număr de 4.062 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de peste 1.140.000   lei, la care se adaugă şi un număr de 6.925puncte penalizare. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au constatat opt fapte cu caracter penal.

La capitolul autoturisme abandonate pe domeniul public, de la începutul anului au fost date un număr de 443 somaţii de ridicare, au fost făcute 145 de notificări, iar pentru 156 de autoturisme a fost finalizată și înaintată documentația către Primăria Municipiului Galați.

În primele nouă luni ale anului în curs, polițiști locali din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă şi Transport Valori au aplicat un număr de 376 de contravenții, în sumă de 96.500 lei. Pe linia constatării faptelor cu caracter penal, polițiștii locali din cadrul acestei structuri au înregistrat un număr de 89 de infracțiuni.

Tot referitor la primele nouă luni ale anului 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale şi Evidenţa Persoanelor, au aplicat un număr de 1.149 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 773.940 lei. În 229 dintre cazuri, ca măsură complementară, s-a dispus confiscarea mărfii, fiind vorba de produse în valoare de peste 25.000 (9.060 ţigarete diferite marci, 260 litri băuturi alcoolice, peste 1.000 kg produse de origine animală (peşte, carne pasăre, icre, branza, etc.) și/sau nonanimală (legume, fructe, etc.), 228 bucăţi produse nealimentare (cricuri, seturi chei, cuțite, etc.). În cazul a șase operatori economici, s-a dispus măsura de suspendare a activităţii.

În primele nouă luni ale anului 2019 au fost întocmite peste 4.000 de procese verbale în urma stabilirii situației persoanelor pe numele cărora au fost emise invitații de către SPCLEP Galați, persoane care aveau actul de identitate expirat sau care, la împlinirea vârstei de 14 ani, nu au solicitat eliberarea acestuia.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale şi Evidenţa Persoanelor au depistat zece persoane suspecte de comiterea infractiunii de contrabandă, ocazie cu care au fost predate către IPJ Galaţi, peste 8.700 ţigarete, de diferite mărci.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, în primele nouă luni ale anului, au constatat un număr de 200 de contravenţii şi au aplicat amenzi în valoare de 521.500 lei. În 25 dintre cazuri s-a luat măsura de sistare a lucrărilor, în alte 188 de situații s-a dispus intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire, iar în zece cazuri polițiștii locali au luat decizia desființării construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului, proprietatea Municipiului Galaţi, la starea iniţială.

În cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, dar care se încadrează în termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 31 din Legea 50/1991 au fost întocmite un număr de 193 procese verbale de constatare prin care au fost dispuse următoarele măsuri: sistarea lucrărilor – într-un caz; intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire – în 48 de cazuri; desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului proprietatea Municipiului Galați la starea inițială – 33 cazuri.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, în primele nouă luni ale anului, au constatat 23 fapte ce constituie infracţiuni în conformitate cu prevederile art. 24, lit. a şi b din Legea 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la imobile aflate în zonele istorice de referinţă stabilite prin HCL 63/2015, precum şi nerespectarea măsurii complementare de sistare a lucrărilor de construcţii dispusă prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Pentru perioada analizată, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au aplicat un număr de 243 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 177.000 lei lei. În primele nouă luni ale anului, principalele abateri constatate au fost: depozitare/abandonare deșeuri – 90 cazuri, neîncheierea contractelor cu operatorul autorizat – 22 cazuri, ocupare nelegitimă a spațiului verde – 19 situații, tăieri neautorizate de arbori – 17 cazuri. Au mai fost aplicate sancțiuni pentru: lipsa ordinii și curățeniei pe căile publice de acces în șantiere precum și în jurul acestora, staționarea autoturismelor pe spațiul verde, funcționarea unor societăți fără a deține autorizație de mediu, etc.

În 11 cazuri, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au luat măsura desființării unor construcții ridicate pe spațiul verde, iar în alte două cazuri măsura suspendării activității unor operatori economici.

Serviciul Baza de Date, Dispecerat şi Monitorizare Video a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2019 peste 4.100 de sesizări telefonice. Dintre acestea, 1.236 au vizat tulburarea liniştii publice/consum alcool/provocare scandal, 675 – parcările neregulamentare, 609 – garajele sau parcările blocate voluntar, 138 – curățenia localității.

Prin aplicația „City App”, au fost înregistrate un număr de 268 sesizări, din care au fost soluționate 242 iar 26 sunt în curs de soluționare. Baza de date a fost utilizată în peste 16.000 de  cazuri.

„ Putem aprecia activitatea Poliției Locale, în perioada de referință, ca una eficientă, rezultatele fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, creșteri importante fiind constatate la aplicarea sancțiunilor în domeniul ordinii și liniștii publice, la regimul circulației pe drumurile publice și la curățenia localității, respectiv pentru nerespectarea regulilor de comerț.

În domeniul constatării infracționale, în flagrant, în perioada evaluată acestea s-au situat la același nivel, fiind o creștere ușoară, cele mai frecvente fapte constatate fiind furturile, posesia și consumul de substanțe interzise precum și portul de obiecte periculoase în locuri publice, în speță portul ilegal de cuțit.

Pentru perioada următoare, vom intensifica acțiunile preventive în zona școlilor, a piețelor din municipiul Galați, precum și în cartierele unde frecvența sesizărilor privind tulburarea ordinii publice este mai ridicată”, a declarat Petrică Hahui, director general – Poliția Locală Galați.