Atenție! Parcarea – 2018 continuă și in luna noiembrie

505 sancțiuni contravenționale în sumă de peste 150.000 lei și 276 de puncte penalizare, au aplicat în luna octombrie polițiștii locali cu atribuții pe siguranță rutieră, în cadrul Planului de măsuri „Parcarea – 2018”.

În ultima lună de raportare, cele mai multe amenzi au fost date de polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și de cei de la ordine publică, pentru parcarea autovehiculului pe trotuar, pe spațiul verde, pe locurile rezervate persoanelor cu handicap și parcarea pe scuar, conducătorii auto în cauză fiind sancționați în conformitate cu prevederile HCL 260/2018. Sancțiuni contravenționale au mai fost aplicate pentru: autoturisme expuse la vânzare pe domeniul public, autoturisme abandonate pe domeniul public, încălcarea OUG 195/2002 (oprirea interzisă, staţionarea interzisă, acces interzis, acces interzis 3,5 t); încălcarea prevederilor HCL 425/2011și HCL 335/2014

În luna noiembrie, polițiștii locali vor acționa cu precădere, în următoarele locații:

  • strada Brăilei, tronsonul cuprins între strada Traian și strada Cristofor Columb;
  • strada Brăilei, tronsonul cuprins între strada Prelungirea George Coșbuc și strada Roșiori;
  • strada Basarabiei, tronsonul cuprins între strada Mihai Bravu și bulevardul George Coşbuc;
  • strada Basarabiei, tronsonul cuprins între strada Traian și strada Calea Prutului;
  • strada Nae Leonard;
  • strada Oltului;
  • strada Alba Iulia;
  • strada Victor Papilian;
  • strada Basarabiei, tronsonul cuprins între strada Mihai Bravu și bulevardul George Coşbuc.

Din luna februarie 2018, când a demarat Planului de măsuri „Parcarea – 2018”, polițiștii locali au aplicat un număr de 5.244 de sancțiuni contravenționale în sumă de peste 1.000.000 lei.

Planul de măsuri – „Parcarea – 2018” va continua până la finele anului.

Le-a fost suspendata activitatea pentru lipsa autorizatiei de mediu

15 sancțiuni contravenționale, în sumă totală de 100.000 lei și suspendarea activității până la intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de mediu, sunt măsurile luate de polițiștii locali din cadrul Serviciul de Protecție a Mediului, în urma verificărilor întreprinse la operatorii economici care au drept obiect de activitate colectarea deșeurilor feroase/neferoase. Până la această data polițiștii locali au controlat un număr de 168 de operatori economici.

Trebuie precizat că în conformitate cu prevederile autorizaţiei de mediu, se interzice achiziţionarea de la persoane fizice/juridice, de elemente/piese/componente metalice/nemetalice (capace de canalizare, indicatoare rutiere, parazăpezi, balustrade, etc), pentru care nu se poate face dovada provenienţei acestora. Totodată agenții economici nu trebuie să pună în pericol resursele de apă, aer, sol, floră și faună; să nu polueze fonic și să nu deranjeze prin mirosuri; să nu modifice/strice peisajul sau mediul în care se află; să dețină autorizație de mediu; să nu amestece deșeurile, efectuând colectarea separată (hârtie, metal, plastic, sticlă); să evite formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare.

În cadrul acțiunile de control polițiștii locali aplică prevederile următoarelor acte normative:

– OUG 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

– HCL 260/2018, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați.

– HCL 124/2016, privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare a Municipiului Galați”

– Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor.

De asemenea, timp de o lună de zile polițiștii locali din cadrul Serviciul de Protecție a Mediului au verificat peste 100 de operatori economici, în cadrul Planului de măsuri privind modul de gestionare a deșeurilor generate de către societățile comerciale, care au ca obiect de activitate „alimentația publică”.

În cadrul acestor acțiuni de control, pentru neîncheierea contractelor privind ridicarea deșeurilor municipale și celor reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal) cu un operator economic autorizat, în conformitate cu prevederile HCL 124/2016 art. 119 lit. i, au fost aplicate un număr de cinci sancțiuni contravenționale, în sumă totală de 3.000 lei.

Posesorii de service-uri auto au fost sanctionati de politistii locali

68 de sancțiuni contravenționale în sumă de 54.900 lei, au aplicat polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale, posesorilor de service-uri auto, persoane fizice sau juridice, care desfășoară această activitate fără a respecta prevederile legale. Acțiunea de control s-a derulat pe raza municipiului Galați în interval de o luna.

Operatorii economici în cauză au primit amenzi pentru nerespectarea condițiilor și a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, 49 la număr, în baza HCL 260/2018. Pentru încălcarea prevederilor Legii 12/1990, privind efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, au fost date un număr de 11 sancțiuni contravenționale. Pe perioada controlului în opt dintre cazuri au fost aplicate prevederile O.G 99/2000.

Alte 38 de amenzi în sumă de aproximativ 24.000 lei, au aplicat polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale persoanelor fizice care prestau diverse servicii către populaţie (service auto, tâmplărie termopan, mobila, etc.), fără respectarea prevederilor legale (fără autorizaţii de funcţionare, acordul autorităţii administraţiei publice locale, etc.). În aceste situații au fost aplicate prevederile Legii 12/1990 și HCL 260/2018, iar cei în cauză au fost sancționați pentru efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege (funcţionau fără nici o autorizaţie) și pentru nerespectarea condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Tot în acest an polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activităţi Comerciale au derulat un plan de măsuri privind identificarea persoanelor fizice sau juridice care deţin parcuri auto în vederea promovării şi/sau comercializării de autovehicule fără a respecta prevederile legale.

În urma acestor acțiuni polițiștii locali au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.500 lei.  Actele normative în baza cărora polițiștii locali au aplicat sancțiuni sunt: Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; HCL nr. 260/2018, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galaţi; HCL nr. 728/2017, privind condiţiile de ocupare a domeniului public în vederea desfăşurării activităţilor comerciale; O.G nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; Legea nr. 252/2003, privind Registrul Unic de Control.